“Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba – hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, “Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak”, sedangkan yang satunya lagi berdoa “Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.”  ( HR. Bukhari,  Muslim)

Hadits di atas adalah salah satu alasan kuat untuk berwakaf (sedekah) di waktu subuh adalah amalan yang mulia. Selain doa dari malaikat, ada beberapa keutamaan lain yang insyaa Allah akan kita dapatkan ketika merutinkan berwakaf, salah satunya wakaf saat subuh.

Maka melalui Wakaf Subuh, kami mengajak para wakif untuk merutinkan Wakaf Subuh. Sebab Allah mencintai amalan kita yang rutin.

”Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit.” (HR. Muslim)